KLAUZULA INFORMACYJNA

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Firma SIGERN wspiera wszystkie inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa, a także podnoszeniem świadomości w takim zakresie. Zapewniamy, że w sposób należyty dbamy o Państwa prywatność oraz w żadnym przypadku nie wykorzystujemy powierzonych nam danych w sposób niezgodny z wymogami nakładanymi przez RODO. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne natomiast zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie mogą Państwo wycofać w każdej chwili. Tym samym gwarantujemy zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa zarówno organizacyjnych jak i technicznych celem ochrony Państwa danych osobowych. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp.k. z siedzibą w Wielopolu 33-311, Wielogłowy 86, jako administrator danych osobowych informuje, iż przetwarza Państwa dane osobowe uzyskane podczas:
- zawierania z Państwem umowy sprzedaży naszych wyrobów
- kontaktu związanego z zapytaniami i ofertami na nasze firmowe adresy mailowe:
adriana@sigern.pl
katarzyna@sigern.pl
poczta@sigern.pl
- kontaktu poprzez formularz z naszej strony internetowej www.sigern.pl.

Dane te są przechowywane przez okres do roku (w przypadku jednorazowych zamówień od osób prywatnych) lub do okresu zakończenia współpracy (w przypadku współpracy wieloletniej z firmami).

Rodzaj gromadzonych danych osobowych:
- imię i nazwisko
- adres e-mail
- adres do kontaktu
- adres wysyłkowy
- numer telefonu

W przypadku podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) dodatkowo:
- nazwa firmy
- NIP
- Regon
- adres siedziby

Gromadzimy Państwa dane osobowe w celach:
- zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży
- wysyłki zamówionych towarów
- realizacji płatności
- obsługi reklamacji
- wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych realizując tym samym obowiązki przedsiębiorcy przewidziane prawem
- przeprowadzania działań marketingowych jak również przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa odrębnych zgód.

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym osobom/podmiotom:
- podmiotom, z którymi FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp.k. ma zawartą umowę współpracy takimi jak firmy księgowe, firmy kurierskie oraz świadczące usługi pocztowe.
- wszelkim organom władzy, organom podatkowym, organom ścigania, audytorom oraz osobom trzecim w przypadku gdy realizowane są obowiązki wskazane prawem

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Dodatkowo, posiadają Państwo prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii
- sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą
- usunięcia danych osobowych czyli innymi słowy: prawo do bycia zapomnianym, w razie zajścia okoliczności przewidzianych prawem - w przypadku udzielenia zgody
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przeniesienia danych osobowych w przypadku udzielenia zgody.
- cofnięcia zgody przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Danych osobowych lub wykonywaniem praw w zakresie prywatności, prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp.k. pod adresem: Wielogłowy 33-311, Wielopole 86 lub pod adresem e-mail poczta@sigern.pl

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu. Przedstawione zostały w nim istotne informacje m.im. na temat wykorzystywania plików cookie (zapisywanych domyślnie na Twoim urządzeniu), polityki prywatności oraz praw autorskich jakimi objęte są wszystkie materiały reklamowe zamieszczone na stronie.

Zapoznaj się z regulaminem

X